Des de 1998 hem acollit més de 85 joves d’arreu d’Europa en períodes de 6 a 12 mesos per projecte.

Les seves tasques són bàsicament de suport en els diferents grups i serveis de l'entitat, sobretot a l'Escola Alba, als Centres Ocupacionals, a les Llars residència, en les activitats esportives i de lleure, etc.

També poden realitzar el seu propi projecte com creacions de vídeos, fotografies, documents útils per a proper volunaris, torns de vacances, etc.