Els projectes de desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la joventut són projectes de cooperació entre associacions multilaterals i actives amb programes que promouen la cooperació estratègica entre les diferents organitzacions que treballen en l’àmbit de la joventut. El seu objectiu és impulsar la creació de programes de mobilitat en l’aprenentatge no formal tant a escala regional com transnacional. Centrant-nos sempre amb els joves amb menys oportunitats per tal de millorar el nivell de competències i impulsar la seva participació activa a la societat.