L’objectiu de les associacions estratègiques és donar suport al desenvolupament, la implementació de pràctiques innovadores i l'execució d’iniciatives conjuntes que fomenten la cooperació, l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències a escala europea.  

Els projectes poden ser de dos tipus, projectes de suport a la innovació o projectes de suport a l’intercanvi de bones pràctiques

  • Els projectes de suport a la innovació són per desenvolupar nous projectes innovadors i la creació de noves iniciatives entre les organitzacions sòcies. 
  • Els projectes de suport a l’intercanvi de bones pràctiques permeten a les organitzacions crear xarxa entre elles i incrementar la capacitat de treball a nivell transnacional, tot compartint idees, pràctiques i mètodes de treball amb uns objectius comuns. 

Des del Grup Alba hem participat en dos projectes en aquest àmbit: