La mobilitat per estudiants i FP aporta un valor als joves, moltes vegades estudiants procedents d’entorns desafavorits, a ampliar les seves competències socials, professionals i transversals. També a desenvolupar la inquietud per la innovació, la iniciativa i el sentit de ciutadania europea. 

Des del Servei de Projectes Europeus acollim joves en períodes de pràctiques de curta i llarga durada. Aquesta mobilitat aporta un gran valor afegit per als estudiants respecte al desenvolupament de competències laborals específiques i inclús l’aprenentatge de l’idioma, la cultura i l’ambient laboral del país, tot afavorint el seu creixement personal i la transició al món laboral.