Gràcies al programa Erasmus +, els professionals de l'Associació Alba tenim l’oportunitat de realitzar formacions a nivell internacional.

Aquests seminaris són cursos intensius de formació, normalment una setmana, que poden ser orientats en diferents aspectes de gestió de programes i accions de mobilitat europea o bé sobre una habilitat concreta com pot ser el jocs o activats esportives.

També poden ser seminaris on es coneixen altres entitats que treballen amb el mateix sector que el nostre i ens serveixin per a futures col·laboracions i projectes comuns.