A través dels intercanvis europeus, les persones amb discapacitat coneixen nous països i maneres de treballar. Oferim també a joves de la nostra comarca la possibilitat de participar en aquestes experiències.

L’entitat que acull l’intercanvi fa una petició a l’Agència Nacional Europea presentant un projecte que acostuma a anar lligat amb un eix temàtic (esports, cultura, teatre, etc). Es fa públic el projecte per tal que les entitats interessades puguin sol·licitar participar en aquest intercanvi a l’espera que l’Agència Nacional accepti el pressupost. D’això també dependrà el número de persones que poden participar-hi de cada entitat. Normalment van de 3 a 6 persones.

Des de l’Associació Alba s’organitzen grups formats per a joves del territori i persones amb discapacitat de l’entitat, acompanyades si cal d’un monitor. Els intercanvis poden durar entre 7 i 12 dies i són una oportunitat única per a poder viatjar i conèixer la cultura d’aquell país i iniciatives que s’estan portant en d’altres entitats. Es fan amistats, es practica l’idioma (normalment anglès) i es realitzen activitats lúdiques.